facebook

ДепартаментФилософия и социология

проф. д-р Лидия Денкова

проф. д-р Лидия ДенковаДепартамент: Философия и социология

Телефон: (02) 81 10 130

E-mail: ldenkova@nbu.bg

Приемно време: ldenkova@nbu.bg; https://www.facebook.com/groups/1 Онлайн,https://meet.jit.si/OnlineGENB029 ОнлайнПрофесионална автобиография:

Завършила е класическа филология (с втора специалност психология) в СУ "Св. Климент Охридски". Кандидат на философските науки (доктор) от 1988 г. Хоноруван преподавател от 1997 г. и редовен преподавател в НБУ от 2002 г., когато под нейно ръководство се въвежда първата бакалавърска програма Философия. Първите й курсове отразяват интердисциплинарна нагласа, посветени са на сравнително религиознание, Философия на толерантността, философия и политика, философия и литература. Била е гост-преподавател във Франция и Канада. В НБУ води основни курсове по Естетика, Етика, История на философията. Автор на учебници и учебни помагала за висшето и средното образование. Има над 80 студии и статии в български и международни научни издания, 30 съставителства и уводи, коментирани научни преводи и научни редакции от старогръцки, латински, руски, френски, английски. Автор и водеща на университетската философска поредица на НБУ "Какво значи това?" от 2011 г. с 15 издания. Към НБУ има реализирани двайсет проекта, включително като инициатор на научни събития, конференции, пътуващи семинари. Член е на редакционния съвет на списание Език и публичност, на Съюза на учените в България, S.I.E.P.M., International Network of Women Philosophers към ЮНЕСКО.
Главните й интереси напоследък са свързани с актуалността на платонизма и връзките на философията с изкуствата.


Публикации:

Избрана библиография
Книги:
Денкова, Л. (2001). Философските тайни на Хари Потър. Опит върху философия на приказното. София: Изд. Лик.
Денкова, Л. (2010). Нова възхвала на глупостта. В чест на 500 години от "Възхвала на глупостта" на Еразъм Ротердамски. София: Изд. Сиела.
Денкова, Л. (2013). Елена и философите. Ескизи към една философия на нежността - I. София: Издателство на Нов български университет.
Денкова, Л.(2017). На път към деня. София:Издателство на Нов български университет.

Учебници и учебни помагала:
Денкова, Л. (1995).Толерантността (антология от философски текстове). София: Просвета. Предговор: Толерантността - драмата на една идея.
Денкова, Л.,Е.Григоров, А. Лозев (2002) Философия на толерантността. Антология от античността до края на XX век. София: Нов български университет. Предговор: Толерантността в многообразието на подходите.
Денкова, Л. (2002). Етика и право (раздел Етика). Учебник за X клас на общообразователните училища. София: "Иван Богоров".
Денкова. Л. (2003,2006) Етика. Начален курс. София: Нов български университет.
Денкова, Л. (2019). Философска естетика. Въпроси и отговори за красивото в четиринадесет теми /електронно издание/. София: Издателство на НБУ.

Университетска философска поредица "Какво значи това?":
Карел Чапек (2011). Критика на думите. Петдесет и две неделни проповеди. София: Нов български университет. Предговор Денкова, Л. и Христо П. Тодоров: "Повторете в себе си много пъти думата мъдрост".
Пол Валери (2011). Реч за естетиката и други есета. София: Нов български университет. Съставителство, превод от френски и предговор: “Дълбокото очарование на Естетиката и Изкуството”.
Ролан Барт (2012). Удоволствието от текста. София: Нов български университет. Превод от френски и коментар.
Ролан Барт (2013). Фрагменти на любовния дискурс. Трето допълнено издание. София: Нов български университет. Съставителство, превод от френски, коментар.
Хосе Ортега и Гасет (2013). Що е философия? София: Нов български универитет. Научна редакция.
Що е политическа философия? Студии и фрагменти (2013). София: Нов български университет. Съставителство (с Христо Тодоров), превод, научна редакция, увод “От съставителите”.
Жан Херш (2014). Философското удивление. Една история на философията. София: Нов български университет. Превод от френски.
Ив-Мари Андре (2015). За красивото в музиката. София: Нов български университет. Съставителство, превод от френски, коментар, увод “Двойният концерт на отец Андре: сякаш сърцето му пред вас лети”.
Жан-Пиер Вернан (2016). Мит и религия в древна Гърция. София: Нов български университет. Превод от френски.
За нормата, шестото чувство и “незайно какво”. Естетически есета върху Вкуса (Хюм, Хътчесън, Монтескьо) (2017). София: Нов български университет. Съставителство, превод, научна редакция.
Роджър Скрутон (2020). Красотата. София: Нов български университет. Научна редакция (под печат).

Съставителства, коментирани издания, предговори:
Тематичен блок "Философия на приказката" (1996). Списание Език и литература, 1996/2. Предговор: "Третото желание".
Denkova, L. (2001).Genese de la tolerance - de Platon a Benjamin Constant. Anthologie de textes. Choix et presentation par Lidia Denkova. Collection Les classiques de la tolerance. UNESCO.
Денкова, Л.(1999, 2007). Философският Ерос. Големите текстове на платоническата любов. София: ЛИК, Рива (2007). Предговор: "Любовта като философски идеал".
Denkova, L.(en collaboration avec Sebastien Charles et Pascal Taranto). (2006). Repenser la tolerance en contexte multipolaire. Histoires, raisons, enjeux, limites. Sofia: Iztok-Zapad.
Денкова, Л. (2012). За Естетиката, фотографията - и аурата. Предговор към: Франсоа Сулаж. Естетика на фотографията. Загубата и оставащото. София: Нов български университет.
Денкова, Л. (2013). Дидро – философът в търсене на истината. Denis Diderot. Le philosophe a la recherche de la verite. Поредица Liber liber. Institut francais. София: Сиела. Съставителство и предговор:"Красива актуалност: философът в търсене на неизгубените истини".
Денкова,Л. Утопии/Евтопии/Дистопии. Състав. на тематичен блок. - Списание за университетска култура Следва, брой 28/ 2013.
Денкова, Л. (2015). Разширяване на основите. Предговор към: В градината с розите. Лекции и слова. Ч. 3 (2007-2014). София: Нов български университет.
Готфрид Лайбниц (2015). Монадология. За коренния произход на нещата. За природата на тялото и движещите сили. София: Изток-Запад. Съставителство, превод от френски и латински, предговор: "За Монадологията и нейната съдба".
Етиен дьо ла Боеси (2017). Реч за доброволното робство. София: Изток-Запад. Превод от френски, коментари, предговор: "Хоризонтът на една несвоевременна реч".
Жан Херш (2018). Вечното раждане на времето и други есета. София: Semantica. Превод от френски, послеслов:"Внезапната философия на Жан Херш".
Бенжамен Констан, Жермен дьо Стал (2019). Право на истина и свобода във всичко. София: Нов български университет, поредица "Агора". Съставителство, превод от френски, коментари, предговор: "Завещанието на Констан".
Денкова, Л. (2019). Ален Бадиу - философско танго с изплъзващия се театър. Увод към превода на Ален Бадиу: "Похвала на театъра". - В: Списание за университетска култура Следва, брой 39/2019. София: Нов български университет.

Избрани студии и статии:
Денкова, Л. (2000). Subtilitas intellectualis, или въпросът за Платон и саксофона. - В: SYMPOSION, или античност и хуманитаристика. Изследвания в чест на проф. Б.Богданов. София: Нов български университет, с. 322-328.
Денкова, Л. (2001). Обърнатият поглед, или за естетическата нагласа в изучаването на средновековната философия. – В: Критика и хуманизъм, кн.10, бр.1/2001, с. 87-95.
Денкова, Л. (2001). Места на уюта в средиземноморската мисъл. Няколко разклоняващи се мисли за метода. - В: Език и литература, 2001/бр.1-2, с. 196-200.
Denkova, L.(2002). Les deux royaumes de la tolerance medievale: contrainte et liberte. - National Hellenic Research Foundation.Institute for Byzantine Research. International symposium 10: Toleration and repression in the Middle Ages. Athens, 2002, p.37-45.
Денкова, Л. (2003). Ханс Кристиан Андерсен - една философия на крехкото. - В: Сб. Датската литература в България - един век очарование. Материали от българо-датската конференция, проведена в СУ "Св. Климент Охридски" (18-20 октомври 2000). София: УИ "Св. Климент Охридски", с. 82-88.
Денкова, Л. (2003). Безстрашната наука: Да не се боим от разнообразието - от какво все пак да се боим?"- В Демократически преглед, кн.51, 2003, с.120-130; Общоуниверситетски семинар "Науката - разбирана и правена", НБУ, 2003, с.3-18.
Денкова, Л.(2005). Каква етика за политиката на XXI век? В: Кръстева, А. Конфликт, доверие, демокрация. София: Нов български университет, с.37-47.
Денкова, Л. (2009). Един прекрасен ден от края на лятото. – В: Следва, бр.21/2009, с. 84-91.
Denkova, L. (2010). Origine et originalite de l'heresie: ‘retrocendum ad principia magis communia’ ». - Actes du 3e Colloque international “Memoire du catharisme”, Mazamet, 15-17 mai 2009. - In: Cathares: une histoire a pacifier. Loubatiers, p. 23-30.
Денкова, Л. (2010). L’exquis et l’essentiel: за простата геометрия на метода в една платоническа традиция”. – В: Литература, култура, действителност: Сборник с доклади в чест на 70-годишнината на проф. Богдан Богданов, 6 ноември 2010. София. Studia classica Serdicensia. Vol. III/ 2010. СУ “Св. Климент Охридски”, 2014, с. 85-96.
Denkova, L. (2012).Plato’s first aesthetics. Book V of the Republic. Научен електронен архив на НБУ: http://eprints.nbu.bg/1402/
Денкова, Л. (2014). Носталгия по светлината. Завръщането във и към Държавата на Платон. – В: Списание за университетска култура Следва, бр. 30/2014, с. 72-85.
Денкова, Л.(2015). Индивидуалност, текст, общуване: за философията в уводите към големите философи. – В: Разширяването на света. Изследвания в чест на професор Богдан Богданов. София: Нов български университет, с. 112-123.
Денкова, Л. (2016). Похвала на метафизиката. – В: Назад към метафизиката. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски". с.183-195.
Денкова, Л. (2018). За двете истини и полусенките на лъжата: борбата на претендентите. – В: сп. Език и публичност, Департамент Философия и социология (НБУ), кн. 7, бр.2 /2018, с. 48-65.
Денкова, Л. (2018). Аристотел – прекрасните удоволствия. – В: Предизвикателството Аристотел. Сборник с разширени доклади от конференцията, посветена на 2400-годишнина от рождението на Философа, проведена в СУ “Св. Климент Охридски” от 28 до 30 ноември 2016 г. София: УИ “Св. Климент Охридски”, с. 263-284.
Денкова, Л. (2018). Сериозната игра и особената актуалност на платонизма. – В: Критика и хуманизъм, кн. 50, брой 2/2018, с. 141-142. Предговор към: Жак Дариюла. Платон и диалектическата игра (превод от френски и коментар, с.143-152).
Denkova, L. (2019). Benjamin Constant – les echos d’une verite interne. – In: Annales Benjamin Constant N 44. Geneve: ed. Slatkine, р. 29-44.
Денкова, Л.(2020). Пепел и сърце - шифрите "Следва". - В: Списание за университетска култура Следва,брой 40, 2019/2020. София: Нов български университет.

Преводи
Книги:
Г.Г. Майоров, Г.Г. (1987). Формиране на средновековната философия. София: Наука и изкуство. Превод от руски.
Бердяев, Н.(1992). Ерос и личност - философия на пола и любовта. София: Гал-Ико.Превод от руски. Увод: "Николай Бердяев - философия на любовта".
Соловьов,Владимир (1993). Смисълът на любовта. София: Алфа Инт. Превод от руски. Послеслов: "Божественият впряг на любовта".
Толстой, Лев (1994). Що е изкуство? София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", серия Класическо наследство. Превод от руски.
Николай Кузански (1993). За ученото незнание. София: Наука и изкуство, Философско наследство. Превод от латински и научен коментар.
Елиаде, Мирча (1994). Митът за вечното завръщане. София: второ издание "Захарий Стоянов", 2002. Превод от френски и послеслов: "Елиаде и жизнеността на митичния хоризонт".
Свети Дионисий Ареопагит (1996). За божествените имена. София: Гал-Ико. Второ коригирано и допълнено издание: Псевдо-Дионисий Ареопагит. За божествените имена, 1999. Превод от старогръцки и уводна студия: "Отвъд знанието, отсам тайната: Псевдо-Дионисий Ареопагит".
Барт, Ролан (1997). Фрагменти на любовния дискурс. София: Изд. "Христо Ботев". Превод от френски и послеслов: "Неукротимият дискурс". Второ издание: Ролан Барт (2005). Фраменти на любовния дискурс. София: Изток - Запад.
Вернан, Жан-Пиер (2004). Индивидът, смъртта, любовта. Аз и другият в древна Гърция. София: НБУ-Планета3. Превод от френски на IV, VII, VIII глава.
Мисли, афоризми и шеги на известни жени. Енциклопедия на женската мъдрост и женското остроумие (2005). София: Изток-Запад. Превод от руски.
Липовецки, Жил, Себастиен Шарл (2005). Хипермодерните времена. София: Изток-Запад. Превод от френски.
Мартен, Жан-Кле (2006). Сто думи за сто философи. От Хераклит до Дерида. София: Рива. Превод от френски.
Шарл, Себастиен (2010). Какви ще бъдат философите на утрешния ден?. София: Изток-Запад. Превод от френски.
Кардон, Доминик (2012). Интернет демокрацията. Обещания и граници. София: Нов български университет. Превод от френски.

Научна редакция:
Холбах(1984). Система на природата. София: Наука и изкуство. Научна редакция на превод от френски.
Селешников, С. (1985). История на календара и хронология. София: Наука и изкуство. Редакция на превод от руски.
Ръсел, Б.(1995). История на западната философия. Т.2. Средновековната католическа философия. София: Изд. "Христо Ботев". Редакция на превод от английски.
Елиаде, Мирча (1996). История на религиозните вярвания и идеи. Т. 1. София: Изд. "Христо Ботев". Редакция на превод от френски.
Батай, Жорж (1996). Теория на религията. София: Изд. "Христо Ботев". Редакция на превод от френски.
Сер, Мишел (1999). Атлас. София: Прозорец. Редакция на превод от френски. Увод: Пътуване по приливите на универсалното.
Философският Ерос. Големите текстове на платоническата любов (1999). София: ЛИК. Редакция на преводи от старогръцки, латински, италиански, английски.
Катехизис на Католическата църква (2002). София:Католическа църква в България. Редакция на превод от латински.
Елиаде, М.(2002). Посвещаване, ритуали, тайни общества. София: Прозорец. Редакция на превод от френски.
Елиаде, М. (2004). Мефистофел и Андрогина. София: Прозорец. Редакция на превод от френски.
Речник на литературните митове. Под редакцията на Пиер Брюнел (2007). София: Рива. Редакция на превод от френски.
Артог, Франсоа (2007). Режими на историчност. София: Нов български университет. Редакция на превод от френски.
Ортега и Гасет, Хосе (2013). Що е философия? София: Нов български университет. Коментари и редакция на превод от испански.
Що е политическа философия? Студии и фрагменти (2013). София: Нов български университет. Научна редакция на преводи от английски.
За нормата, шестото чувство и “незайно какво”. Естетически есета върху Вкуса (2017). София: Нов български университет.
Роуландс, Марк (2017). Философът и вълкът.Уроци от дивото за любовта, смъртта и щастието. София: Нов български университет. Бележки и редакция на превод от английски.
Корбен, Анри (2017). Скритият имам. София: Semantica. Редакция на превод от френски.

Авторски учебен филм:
"За куклите и хората. Как да познаем себе си(по Законите на Платон)"
https://vimeo.com/182893864