facebook

ДепартаментФилософия и социология

Докторантско училище на НБУ

Докторантското училище на НБУ развива дейността си изцяло в съответствие с Мисията на НБУ да изгражда „предприемчиви, социално отговорни личности“ чрез „достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение и научни изследвания по международни стандарти“. Докторантското училище е висок академичен форум, който има за цел да комбинира общи образователни инициативи, подпомагащи докторантите при работата им върху техните дисертации с допълнителни изследователски и най-вече публични инициативи. Докторантското училище предоставя на младите учени възможности да работят в интердисциплинарна и международна академична среда, като стимулира въздействието на техните изследвания върху реалните процеси в съвременното българско и европейско общество.