facebook

ДепартаментФилософия и социология

Разработени учебни програми

Бакалавърски програми

 

Социология

 

Философия

 

 

Бакалавърски програми - дистанционна форма

 

Философия

 

Майнър програми (втора специалност)

 

Социология

 

Философия

 

Философия - ДО

 

 

Магистърски програми

 

Език и публичност, философски и социологически подходи

 

Социално предприемачество 

 

 

Докторски програми

 

Социология