facebook

ДепартаментФилософия и социология

Пета годишна докторантска конференция на НБУ

 

Първа сесия „Демокрация, правен ред и сигурност“

 

Четвърта сесия „История и туризъм“ и Пета сесия „Изкуство и технологии“

 

Прикачени файлове