facebook

ДепартаментФилософия и социология

Шеста годишна докторантска конференция на НБУ

Справедливо правно рамкиране и социални разстройства - 24.06.2022 г.

 


Културни обмени в археологията, историята и съвременността - 24.06.2022 г.

 

 

 

 


Disabilities and Care - 25.06.2022 г.

 

 

 

 

Технологии и политики - 25.06.2022 г.

 


Шеста докторантска конференция на НБУ - Изкуствата


 

 

Шеста докторантска конференция - Изкуствата (втора част)

 

 

 

Шеста докторантска конференция - Изкуствата (трета част)

 

 

Прикачени файлове