ДепартаментФилософия и социология

гл. ас. д-р Теодора Карамелска

гл. ас. д-р Теодора КарамелскаДепартамент: Философия и социология

Телефон: -

E-mail: teodora_karamelska@abv.bg

Приемно време: Понеделник 11:00-13:00 116 I Корпус,Сряда 11:00-13:00 116 I Корпус,скайп: teodora_karamelska ОнлайнПрофесионална автобиография:

Гл. ас. д-р Теодора Карамелска
Академична длъжност: Главен асистент
Научна степен: Доктор
Образование: СУ „Св. Климент Охридски“, специалност Културология
Основни изследователски интереси в областта на: биографични изследвания, социология на религията
Допълнителни изследователски интереси в областта на: социология на изкуството, германска социология
Възможности за експертиза в областта на: социологическа диагноза на съвременни етнорелигиозни напрежения и конфликти
Преподавателски интереси в областта на: социология на религията, социология на културата, качествени социологически методи, история на социологическите идеи

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

• Член на редакционната колегия на списание „Социологически проблеми“
• Член на Българската социологическа асоциация
• Координатор на департамента по програма „Еразъм“