facebook

ДепартаментФилософия и социология

кн. 8, брой 3/2018

pages-from-ezik-i-publichnost-kn-8-c_184x250_fit_478b24840a

кн. 8, брой 3/2018

Научни и учебни издания

Тема на броя: Трети докторантски брой

Главен редактор: Гл. ас. д-р Христо Гьошев

Редколегия: Гл. ас. д-р Сергей Стефанов, доц. д-р Ясен Захариев, Леа Вайсова

Редакционен съвет: Проф. д.ф.н. Георги Фотев, проф. д-р. Христо Тодоров, проф. д-р Лидия Денкова, проф. д-р Димитър Вацов, проф. д-р Мартин Канушев

© Департамент Философия и социология, НБУ

Адрес: ул. Монтевидео № 21, офис 110, 1618 София, България

Тел. 02/81 10 130

Email: sophi.nbu.department@gmail.com

https://sophy.nbu.bg/bg/spisanie-ezik-i-publichnost

ISSN 2367-5756