facebook

ДепартаментФилософия и социология

Кн. 1, брой 1/2014 г.

coverzasaita-new_184x250_fit_478b24840a

Кн. 1, брой 1/2014 г.

Научни и учебни издания

Тема на броя: Медии, образование и политика

 

Главен редактор: Гл. ас. д-р Христо Гьошев

Редколегия: Гл. ас. д-р Сергей Стефанов, доц. д-р Ясен Захариев, Леа Вайсова

Редакционен съвет:Проф. д.ф.н. Георги Фотев, проф. д-р. Христо Тодоров, проф. д-р Димитър Вацов, доц. д-р Мартин Канушев

© Департамент Философия и социология, НБУ Адрес: ул. Монтевидео № 21, офис 110, 1618 София, България

Тел. 02/81 10 130

Email: sophi.nbu.department@gmail.com

https://sophy.nbu.bg

ISSN 2367-5756