facebook

ДепартаментФилософия и социология

Загадката на здравето

40_184x250_fit_478b24840a

Загадката на здравето

Ханс-Георг Гадамер

Научни и учебни издания

Книгата поставя въпроса за здравето в средата на въпроси, свързани с проблема за интелигентността, възприемането на смъртта, природата и изкуството, философията и практическата медицина, авторитета и критическата свобода, третирането и разговора, живота и душата, страховете, херменевтиката и психиатрията. Най-важната цел е човек отново да бъде здрав, и то по този начин, че да забрави, че е здрав. Книгата е насочена не само към лекари, нито само към пациенти, а изобщо към всички хора, които трябва чрез начина си на живот да се грижат за здравето си. И както казва авторът “За да успее лечението, болният и лекарят се обединяват в стремежа си да отдадат почит на природата.”

Превод: проф. д-р Христо Тодоров

 

Година на издаване: 2014 

ISBN: 978-954-535-800-5

Издателство: НБУ