facebook

ДепартаментФилософия и социология

За Пърс

42_184x250_fit_478b24840a

За Пърс

Корнелис де Ваал

Научни и учебни издания

Книгата представя личността и изследванията на Чарлс Пърс – най-великият американски философ, като прави достъпни ключови елементи от неговото мислене, използвайки неговото деление на теоретичните науки. Представени са следните статии – “Кой е Чарлс Пърс?”, “Нов опис на категориите”, “Феноменологията и нормативните науки”, “Прагматизъм”, “Научният метод”, “Научна метафизика”, “Еволюционна космология”, “Философия на религията”, “Семиотика”, “Семиотична теория на човека”.

 

Превод: Николай Иванов, Андрей Ташев

 

Година на издаване: 2015 

ISBN: 978-954-535-856-2

Издателство: НБУ