facebook

ДепартаментФилософия и социология

Социалното конструиране на девиантния субект

14_184x250_fit_478b24840a

Социалното конструиране на девиантния субект

Доц. д-р Мартин Канушев

Научни и учебни издания

В книгата се търсят историческите условия за възможност за появата и развитието на съвременния юридикомедицински ред, и то на базата на локална и актуална емпирия.Този юридикомедицински ред е сфера на власт и едновременно на познание, целяща регулиране на реалността на "отклоняващото се". И доколкото е инстанция за социален контрол именно на "девиантното поведение"- а не просто на престъплението (мишена на юридическата власт) или на болестта (мишена на медицинското знание), - тази сфера се оказва важен социологически проблем.Анализът на девиантните форми на юридикомедицинско субективиране на индивидите, и то тъкмо в днешното българско общество, е стратегическата задача на изследването. А това го превръща в първа стъпка към една нетрадиционна социология на социалните отклонения.

 

Година на издаване: 2008 

ISBN: 9789545871320

Издателство: Критика и Хуманизъм