facebook

ДепартаментФилософия и социология

Сетивност и метафизика: Опит върху философията на Марсилио Фичино

setivnost-sergei-stefanov_184x250_fit_478b24840a

Сетивност и метафизика: Опит върху философията на Марсилио Фичино

Стефанов, Сергей. - София: НБУ, 2013

Научни и учебни издания

 

Сергей Стефанов е доктор по история на философията и асистент към департамент философия и социология на НБУ. Научните му интереси са в областта на средновековната и ренесансовата философия и култура.

Настоящата книга представя историко-философски анализ на определени концептуални моменти В традицията на ренесансовия неоплатонизъм и в творчеството на един от най-емблематичните му представители - Марсилио Фичино. Стремежът е да се покаже автентичният контекст на неговата философия и заложената в нея смислова последователност през особената перспектива, придавана от разбирането за сетивността и интегрирането на това разбиране в метафизическите възгледи на флорентинеца. В качеството й на ренесансов културен феномен, фичиновата философия бива разгледана и в културно-исторически аспект: тръгва се от изясняване на разбирането за ренесанс като явление в културата и мястото, отредено на философията в него; минава се през типологично разглеждане на процесите и измененията, протичащи вътре в неоплатоническата традиция; за да се стигне до показването на смисловата самостойност на метафизика на Марсилио Фичино като виден представител на ренесансовия неоплатонизъм.