facebook

ДепартаментФилософия и социология

Работа върху понятията

19_184x250_fit_478b24840a

Работа върху понятията

Проф. д-р Христо Тодоров

Научни и учебни издания

Книгата съдържа тринадесет философски статии, писани през периода 1996- 2010 г. В основата им е залегнало определено разбиране 3а философията. Според това разбиране не съществува метаисторическа позиция, от която философите наблюдават, описват и обясняват света като цяло. философското мислене по-скоро е провокирано от въпроси, кои¬то идват от миналото на самата философия, от жизнения опит и житейската мъдрост, от науките, от изкуствата, от различни обществени практики, от политиката и пр. Онова, от което философията започва, е езикът - обикновеният език, на който всички говорим. Философията си поставя 3а цел да разбере как работи езикът, с който хората си служат, и чрез анализ на понятията да разкрие действителната структура на човешкото мислене. Централната задача на така разбраната философия се състои в разбирането. Ето защо тази философия е херменевтическа.философски идеи се изразяват и съобщават чрез понятия. Още от своето възникване философията е поела задължението да използва своите понятия рефлексивно. За херменевтическата философия рефлексията върху значенията на понятията е не просто една от философските задачи, а сърцевина на философското занимание изобщо. Заглавието на книгата е израз на разбирането, че основната част от философската работа е тъкмо работа върху понятията.

 

Година на издаване: 2011 

ISBN: 9789545356476

Издателство: НБУ