facebook

ДепартаментФилософия и социология

Памет, идентичност, съзнание

48_184x250_fit_478b24840a

Памет, идентичност, съзнание

Научни и учебни издания

Книгата представя текстове от общоуниверситеския семинар “Науката – разбирана и правена”. Обсе-

гът на научния интерес към паметта и съзнанието се простира от невронауките и когнитивистиката, през

семиотиката, психоанализата и философията до историята и литературната критика. Включени са тексто-

ве на Орлин Тодоров, Боряна Пирьова, Бойчо Кокинов, Кристиан Банков, Димитър Вацов, Христо Тодоров,

Миглена Николчина, Пламен Цветков, Веселин Методиев, Лилия Гурова, Богдан Богданов.

 

Съставител: Орлин Тодоров

 

Година на издаване: 2006 

ISBN: 978-954-535-432-8.

Издателство: НБУ