facebook

ДепартаментФилософия и социология

Онтологията през двадесети век

10_184x250_fit_478b24840a

Онтологията през двадесети век

Христо Тодоров, Валентин Канавров, Веселин Петров, Димитър Цацов, Любен Сивилов, Николай Турлаков

Научни и учебни издания

Философията на двадесети век предлага голямо разнообразие на идеи и подходи в онтологичното познание. Модерният лингвистичен обрат не е мислим без онтологичния фон, които разкрива ролята на езика като дом на битието. Постмодерното търсене на скрити смисли в текста не е нищо друго освен разкриване на актуалното многообразие на съществуващото. Аналогични констатации могат да се направят почти за всички основни направления във философията на двадесети век. Настоящият сборник няма за цел само да констатира състоянието на онтологията, като я покаже в нейните различни превъплъщения и съотношения в една или друга конкретна философска или научна ситуация, той се вдъхновява от вярата, че онтологичното познание има постоянна актуалност. Целта на сборника е да представи една колкото е възможно по-широка палитра на философските схващания, течения и насоки на разбирането и разработването на онтологията през двадесети век, без да има претенцията да ги изчерпва. Сборникът е дело на широк колекгив от специалисти в различни области и насоки на онтологията от Института за философски изследвания на БАН, от СУ "Св. Кл. Охридски", от Нов Български университет и от Югозападния университет в Благоевград. Сборникът съдържа 19 студии, които са разделени на две части. Първата част е наречена "Позиции" и обхваща студии, в които се разглеждат отделни философски автори и течения. Втората част е озаглавена "Тематизации'" и в нея са включени студии, посветени по-скоро на теми, отколкото на автори.

 

Година на издаване: 2007 

ISBN: 9789547757554

Издателство: НБУ