facebook

ДепартаментФилософия и социология

На път към Хайдегер

17_184x250_fit_478b24840a

На път към Хайдегер

Проф. Владимир Градев, д.н., Доц. д-р Морис Фадел

Научни и учебни издания

“На път към Хайдегер” е първият сборник у нас, посветен изцяло на творчеството на Хайдегер. Той е последица от конференция, организирана от департамент “Философия и социология” към Нов български университет, във връзка с 80-годишнината от публикуването на “Битие и време” и на българският превод на книгата. Събраните в настоящия том изследвания разглеждат различните страни на творчеството на Хайдегер: от феноменологията до херменевтиката, от езика до времето. Многостранният прочит на авторите, сред които най-изтъкнатите български специалисти по Хайдегер, както и свързани с различни полета на хуманитарното знание изследователи, позволява в дълбочина да се осветят възловите моменти от творчеството на този най-значим философ на XX век.

 

Година на издаване: 2010 

ISBN: 9789545355448

Издтателство: НБУ