facebook

ДепартаментФилософия и социология

Meditationes 1.IV.1952 - 29.V.1955

03_184x250_fit_478b24840a

Meditationes 1.IV.1952 - 29.V.1955

Иван В.Саръилиев

Научни и учебни издания

Един класически дневник на интелектуалец, обрекъл се на философията. Първата цел на този дневник е аргументирането на основните тези, конституиращи спиритуалистичния реализъм. Втората цел е социалната - проблематизираща условията за философстване в социокултурния контекст на тоталитарното общество. През тези фрагменти прозира базисната жизнена интуиция, от която тръгва авторовата мисъл – убеждението, че духът ни е орисан с неутолим порив да “обладава” неизбродимите дълбини на безкрая, въпреки породения от съзнанието за крайността на собственото ни земно битие трагизъм. 

Ние живеем всред един чужд нам свят, който си остава непознат за нас в същността си. Ние не знаем какъв е той всъщност. Ние не знаем също защо е той, кой го е създал, как се е създал, с каква цел той съществува. Проблеми, които искат разрешение, които се опитваме да разрешим, но които ще си останат вечно неразрешени. Така са отминали философите преди нас, така ще отминем и ние, ще дойдат нови поколения, които ще се мъчат като нас да намерят отговора и като нас ще легнат в земята, незадоволени, нещастни, такива, каквито ние ще напуснем света, такива, каквито го напуснаха тези, които живяха и умряха преди нас. Трагична участ на човека. Meditations

Научен редактор: доц. д-р Ясен Захариев.

Превод: проф. д-р Лидия Денкова

Година на издаване: 2005

ISBN: 9545354143

Издателство: НБУ