facebook

ДепартаментФилософия и социология

Материя и памет. Есе върху отношението на тялото

45_184x250_fit_478b24840a

Материя и памет. Есе върху отношението на тялото

Анри Бергсон

Научни и учебни издания

“Материя и памет” е проект за един радикално нов дуализъм, едно от най-сложните, задълбочени и труд-

но проницаеми произведения на френския философ, което хвърля мост към съвременната философска мисъл.

Книгата разкрива безкрайно динамичната картина на съзнанието, което е конструирано от основополагащи

принципи на Primum vivere чрез намесата на паметта в монотонния ход на материята. “Тази книга очертава и

утвърждава реалността на духа, реалността на материята и се опитва да определи отношението на едното

към другото чрез един точен пример – паметта.”

 

Превод: Стефан Димов

 

Година на издаване: 2002 

ISBN: 954-535-270-1

Издателство: НБУ