facebook

ДепартаментФилософия и социология

Малък наръчник по социология за икономисти

27_184x250_fit_478b24840a

Малък наръчник по социология за икономисти

Гийом Вале

Научни и учебни издания

 

От над двадесет години списанието на CNRS Hermes анализира забележителните промени на комуникацията. Чрез стотици статии над хиляда автори допринесоха за изграждането на ново поле на познанието отвъд техническите, икономическите и политическите дискурси.Това наследство представлява незаменима основа от научни данни за състоянието на изследванията в областите на информатиката, комуникацията, културата, науките и политиката. Ето как от 1988 г. насам бяха разгледани основни схващания за науките на комуникацията: обществено пространство; политическа комуникация; възприемане; обществено мнение; идентичност; публика; културно разнообразие; информационни системи; общество на познанието; глобализация накомуникацията; ритуали; експертизи и научна комуникация; аргументация; журналистика; критика на цифровия разум...Вписващата се в пътя на списанието колекция Les Essentiels d'Hermes желае да улесни достъпа на всички до тези съвременни изследвания. В джобен формат, всеки изграден около дадена тема труд предлага досие, позволяващо на читателя да достигне до основополагащи текстове на списанието: като въведение, един непубликуван синтез представя ориентировъчните точки и актуализира предизвикателствата; един подбор от статии, публикувани в списанието (преработени,откъси и с актуализирани заглавия);помощ за разбирането: глосар, подбрана библиография с петна, десетина основни произведения. Целта е да събудим у читателя желание да научи повече. Да припомним,че книгата остава неизбежен посредник за разбиране на света и че тя представлява мостик между изследването и публиката. Едно желание да демократизираме дебата като сближим комуникацията, познанията и знанието.

Доминик Волтон

 

превод: Милен Шипчанов

научен редактор: доц. д-р Мартин Канушев

 

 

Година на издаване: 2013 

ISBN: 9789545357824

Издателство: НБУ