facebook

ДепартаментФилософия и социология

Историзмът в Германия като научна парадигма и светоглед

54_184x250_fit_478b24840a

Историзмът в Германия като научна парадигма и светоглед

Теодора Карамелска

Научни и учебни издания

Какви са причините за усилването на интереса към историческото знание в края на XVIII и началото на XIX век? Как сто години по-късно историята успява да се превърне във водеща академична дисциплина? Защо това се случва в най-систематичен вид в Германия и доколко изследването на миналото влияе пряко върху немския обществено-политически контекст? Това са част от въпросите в настоящата книга, насочена не само към студенти и докторанти по социология, история и други науки за културата, но и към по-широка читателска аудитория.

 

Година на издаване 2016

ISBN 9789545359163

Издател НБУ