facebook

ДепартаментФилософия и социология

Фрагменти на любовния дискурс

33_184x250_fit_478b24840a

Фрагменти на любовния дискурс

Ролан Барт

Научни и учебни издания

В днешно Време необходимостта от тази книга се определя от едно съображение и то е изключителната самота на любовния дискурс. Този дискурс е може би говорен от хиляди субекти (кой знае?), но никой не го поддържа; той е напълно изоставен от заобикалящите ни езици, които или него познават, или го подценяват, или го осмиват така той бива отрязан не само от властта си, но и от своите механизми (знания, умения, изкуства). Когато по такъв начин един дискурс бива увлечен от собствената си сила по течението на неактуалното, изнесен извън всякаква масовост, не му остава нищо друго, освен да бъде място - колкото и стеснено да е то - на утвърждаване. В крайна сметка тъкмо това утвърждаване е субектът на книгата, която започва.

Ролан Барт

 

съставителство и превод: проф. д-р Лидия Денкова

 

Година на издаване: 2013 

ISBN: 9789545357152

Издателство: НБУ