facebook

ДепартаментФилософия и социология

Чужденецът и всекидневието

26_184x250_fit_478b24840a

Чужденецът и всекидневието

Теодора Карамелска, Деян Деянов, Христо Тодоров, Светлана Събева

Научни и учебни издания

"Чужденецът и всекидневието" е сборник, посветен на 60-годишнината на професор Кольо Коев, преподавател по социология в Нов български университет и в Пловдивския универитет "Паисий Хилендарски", главен редактор на списание "Социологически проблеми".Статиите в сборника са свързани с теми и автори, които занимават Кольо Коев през годините: класиците на социологията и философията Георг Зимел, Макс Вебер, Алфред Шютц, валтер Бенямин, социологическата релевантност на феноменологията, социологията на всекидневния живот и на публичността, етнометодологията, методологическите проблеми на социологическото познание, както и граничните полета между социология и философия, социология и итория, социология и културология.Изданието е съвместна инициатива на Департамент "Философия и социология" към Нов български университет и Института за критически социални изследвания към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

 

Година на издаване: 2013 

ISBN: 9789545357480

Издателство: НБУ