facebook

ДепартаментФилософия и социология

Семинари : Т. 2. : Платоновият "Федон" : (2010-2011 г.)

Семинари : Т. 2. : Платоновият "Федон" : (2010-2011 г.)

Семинари : Т. 2. : Платоновият "Федон" : (2010-2011 г.)

Богдан Богданов

Сборници

„И тук, в края на това обяснение, стои най-знаменитото изречение в целия Платон. … И това е моето мото. Аз съм го взел именно от „Федон“. Никъде не съм го видял преди това. То е следното („Федон“, 115е): Когато нещо не се назовава добре, грешката е не само спрямо езика. Тя влече някаква вреда и на душите.“

Богдан Богданов (1940–2016) е класически филолог и професор по история на старогръцката култура и литература в СУ „Св. Кли-мент Охридски“. Основател е на Нов български университет, дългогодишен председател на неговото Настоятелство, а от 2011 г. до смъртта си – негов почетен президент.

Публикувал е на български голям брой преводи от старогръцки език, между които личат имената на автори като Платон, Плутарх, Марк Аврелий, Епиктет, Теофраст и др.

Автор е на над 300 публикации в областта на класическата гръцка литература, културологията и философията на езика. Сред книги-те му са: „Омировият епос“, „Мит и литература 1“, „Литерату-рата на елинизма“, „Орфей и древната митология на Балканите“, „Отделно и заедно“, „Разказ, време и реалност в старогръцката литература“, „Текст, говорене и разбиране“, „Думи, значения, понятия и неща“.


Година на издаване: 2019

Корици: Меки

ISBN: 9786192330910

Език: Български

Размери: 20 х 13,5

Страници: 312

Тегло: 360 грама

Издателство: Нов български университет