facebook

ДепартаментФилософия и социология

Опити върху властта и истината

Опити върху властта и истината

Опити върху властта и истината

Димитър Вацов

Научни издания

Книгата съдържа три основни раздела – “Властта”, “Истината”, “Обобщение”. В предговора към книгата “Властта, която всеки упражнява” Боян Знеполски казва: “В теоретичен план книгата се стреми да преодолее хиперболизациите или дискриминациите на властта от страна на автори като Фуко и Хабермас, за да тематизира индивидуалните властови перформативи и да ги дефинира като друг принцип – различен от дисциплинарната власт или процедурите на комуникативната рационалност – на конструиране на социална реалност. Струва ми се обаче, че под този теоретичен пласт можем да открием друг екзистенциален пласт, чиято основна грижа е не властта, а субективността. Именно обаче понятието “власт” е концептуалният инструмент, който според Димитър Вацов отваря тази възможност: трябва да признаем и поемем отговорност за властта си да интерпретираме и оценяваме света, да задаваме смисъл и ценност.”


Година на издаване: 2009

Корици: Меки

ISBN: 9789545355974

Език: Български

Размери: 21x14

Страници: 232

Тегло: 256 грама

Издателство: Нов български университет