facebook

ДепартаментФилософия и социология

Историческа социология на наказателните политики в България : Т. 3. : Наказателните стратегии в демократичното общество

Историческа социология на наказателните политики в България : Т. 3. : Наказателните стратегии в демократичното общество

Историческа социология на наказателните политики в България : Т. 3. : Наказателните стратегии в демократичното общество

Мартин Канушев

Общоуниверситетски издания

Аналитичният фокус на това социологическо изследване представляват исторически специфичните начини на упражняване на наказателната власт в три макросоциални контекста: българското капиталистическо, социалистическо и постсоциалистическо общество, с акцент върху разривите, прекъсванията и несъизмеримостите, но и върху контюинитета, приемствеността и наследството; различията срещу повторенията. Да анализирам стратегиите на наказателната власт означава реално да уловя социалното функциониране на нейните механизми между две граници: между правните правила, които формално разграничават властта, и следствията на истината, които тази власт произвежда. Политическата философия има един основополагащ въпрос: как дискурсът на истината може да фиксира границите, които се полагат на властта по право? Моят проблем е социологически: какъв е специфичният начин, по който през различните периоди от „модерната“ българска история се организира връзката между право, власт и истина; и следователно, какви са правните правила, които задействат властовите отношения, за да произвеждат дискурси на истината?

Съдържание

Онлайн представяне на "Историческа социология на наказателните политики в България : Т. 3. : Наказателните стратегии в демократичното общество" на проф. Мартин Канушев. Книгата e представена от проф. Христо Тодоров, проф. Екатерина Михайлова и проф.


Година на издаване: 2020

Корици: Меки

ISBN: 9786192331283

Език: Български

Размери: 16,5 х 23,5

Страници: 764

Тегло: 1060 грама

Издателство: Нов български университет