facebook

ДепартаментФилософия и социология

Историческа социология на наказателните политики в България : Т. 1. : Престъпление и наказание в националната държава

Историческа социология на наказателните политики в България : Т. 1. : Престъпление и наказание в националната държава

Историческа социология на наказателните политики в България : Т. 1. : Престъпление и наказание в националната държава

Мартин Канушев

Аналитичният фокус на това социологическо изследване представляват исторически специфичните начини на упражнявне на наказателнатат власт в три макросоциални контекста: българското капиталистическо, социалистическо и постсоциалистическо общество, с акцент върху разривите, прекъсванията и несъизмеримостите, но и върху контюинитета, приемствеността и наследството; различията срещу повторенията. Да анализирам стратегиите на наказателната власт означава реално да уловя социалното функциониране на нейните механизми между две граници: между правните правила, които формално разграничават властта, и следствията на истината, които тази власт произвежда. Политическата философия има един основополагащ въпрос: как дискурсът на истината може да фиксира границите, които се полагат на властта по право? Моят проблем е социологически: какъв е специфичният начин, по който през различните периоди от "модерната" българска история се организира връзката между право, власт и истина; и следователно, какви са правните правила, които задействат властовите отношения, за да произвеждат дискурси на истината? /Мартин Канушев/


Година на издаване: 2015

Корици: Меки

ISBN: 9789545358760

Език: Български

Размери: 16x23

Страници: 480

Тегло: 680 грама

Издателство: Нов български университет