facebook

ДепартаментФилософия и социология

Актуално

dsc0160-copy_678x410_crop_478b24840a
18.11.2015 18:00

Общоуниверситетски семинар на тема „Истини и ценности“

За двете истини и полусенките на лъжите

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатор:
департамент „Философия и социология“

Лектор:
проф. д-р Лидия Денкова

Участници:
проф. д-р Христо Тодоров,
доц. д-р Димитър Вацов,
гл. ас. д-р Христо Гьошев

Общоуниверситеският семинар „Истини и ценности“ се провежда през сряда вечер от 18:00 часа и представлява лекция по определена тема с обща дискусия.